מיחזור וחזות הישוב

(23/09/2014 13:28)

אחראית חזות הישוב: ג'ודי אסא

אחראית מיחזור : רינת עובדיה

 

התפקידים התנדבותיים.