20200629_192824

hana_ragolski

חנה רגולסקי 

21/06/1964 - 21/11/1917

רגולסקי חנה

בת שרה ויוסף רייך

 

נולדה  ו' כסלו תרע"ז        21.11.1917

טבעה בבריכת חולתה

         י"א תמוז תשכ"ד     21.6.1964

 

הגיעה לחולתה עם מאיר, לאחר הכשרה בעין חרוד.

 

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020