20200629_192824

aba_flom

זליג פלום 

01/09/1973 - 18/07/1892

 פלום  זליג  (אבא פלום )

 (מנוח גפני )

 בן חיים הכהן - ויינריב

 אביהן של בתיה הקטין ודבורה ספקטור

נולד בפולין       ה' אב תרנ"ג     18.7.1892

נפטר בחולתה  ח' כסלו תשמ"ג  1.9.1973

  

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:15/06/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00 15:00-18:00   סופ"ש  שישי:9:00-17...
מזכירות הישוב - עודכן ב:31/05/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:31/05/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:25/05/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:10/05/2020