20200629_192824

shalom_levi

שלום לוי 

17/08/1996 - 05/02/1921

לוי  שלום

בן טקלה ואהרן לוי

 

נולד בגרמניה    כ"ז שבט  תרפ"א    5.2.1921

נפטר בחולתה    ב' אלול  תשנ"ו       17.8.1996

בעלה של שרה.

אביהם של נורית, ואהוד  ושל דני ז"ל.

                           יליד גרמניה, מחברת הנוער "העין חרודית". פעיל בעניני בריאות.

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020