20200629_192824

5ef434601d2f8

טוביה כנעני 

30/01/2003 - 01/02/1922

כנעני  טוביה

בן דבורה ומרדכי קרמג'

 

נולד בפולין         ג' שבט תרפ"ב    1.2.1922

נפטר בחולתה  י"ח שבט תשנ"ד     30.1.2003

בעלה של חיה כנעני.

אביהם של מיכה, טלילה, אורנה ומורי.

עלה לארץ מפולין עם הוריו, לאֶחַיו בקיבוץ גבת.

                         בא לחולתה בעקבות חיה.

                           פעיל חברתי ומשקי. פלח בנפש.      

 

 

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020