20200629_192824

haya_knani

חיה כנעני 

12/09/2003 - 12/01/1923

כנעני  חיה

בת מרים ויוסף הורוביץ

 

נולדה  באוסטריה      כ"ד טבת  תרפ"ג   12.1.1923

נפטרה בחולתה        ט"ו אלול  תשס"ג   12.9.2003

                          אשתו של טוביה ז"ל

                          אמם של מיכה, טלילה, אורנה ומורי.

                          עלתה לארץ מוינה, עם חברת הנוער  "הגבתים".

 

                          הנעימה לנו בקולה הערב.

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020