20200629_192824

zadok_triger

צדוק טריגר 

02/06/1997 - 08/01/1922

טריגר צדוק

 

בן חסיה ומשה טריגר

נולד בליטא        ח' טבת תרפ"ב  8.1.1922

נפטר בחולתה    כ\,ו אייר תשנ"ז  2.6.1997

                           בעלה של שולמית.

                           אביהם של צור, זיוה ודרור.

                           עלה לארץ כנער מליטא. היה דייג, נהג וגזבר , בחולתה וב"משביר".

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/12/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:10/12/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020