20200629_192824

yambo

יצחק הררי ימבו 

26/09/1992 - 06/12/1929

הררי  יצחק  (ימבו)

בן מרים ואברהם ג'יבלי

 

אביהם של אסף,הלה, גיא ועדי

בעלה של ברכה.

נולד                     ד' כסלו תרץ   6.12.1929

נפטר בחולתה  כ"ח אלול תשנ"ב  26.9.1992

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020