20200629_192824

hana_goldshmidt

חנה גולדשמידט 

04/04/1988 - 20/12/1918

גולדשמידט  חנה

בת פנינה ובנימין פרבמן

 

אמם של אבנר ז"ל, אראלה ומרימי.

אשתו של אורי.

 

נולדה                ט"ז כסלו תרע"ח    20.12.1918

נפטרה בחולתה   ט' אייר תשמ"ח     26.4.1988 

 

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020