20200629_192824

mark_izkoviz

מרק איצקוביץ 

08/01/1985 - 19/01/1925

איצקוביץ מרק

בן אתל ופישל איצקוביץ

 

נולד בפולין  בכ"ג טבת תרפ"ה, 19.1.1925

שרד את השואה

נפטר  בחולתה   בט"ו טבת תשמ"ה ,8.1.1985

 

בעלה של פנינה, אביהם של רענן, ורדה ואתי.

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020