20200629_192824

yafa_adam

יפה אדם 

07/01/1992 - 11/09/1921

אדם יפה

בת דבורה ומיכאל קמחי

 

נולדה בתל אביב  ח' אלול תרפ"א  11.9.1921

נפטרה בחולתה    ב' שבט תשנ"ב  7.1.1992    

                          אשתו של דודיש ז"ל

                           אמם של שאול, נילי וגילה.

                           ילידת תל אביב.

                           באה לחולתה בעקבות אהבתה לדודיש. מורה במקצועות הריאליים .

 

אנא המתינו טוען לוח אירועים....
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/11/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:22/10/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/10/2020
בתאריך 9/9 יום ד' תתקיים בחולתה הפסקת חשמל. ההפסקה שהיתה אמ...
מזכירות הישוב - עודכן ב:07/09/2020
ימים א'-ה' 9:00-12:00, 15:00-18:00 שישי 9:00-17:00 שבת 9:0...
מזכירות הישוב - עודכן ב:30/08/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2020
מזכירות הישוב - עודכן ב:06/07/2020