ועד הנהלה קיבוץ חולתה

ועד הנהלה (10/01/2019 12:34)

חברי מינהלת חולתה:

 

מאירה צליכובר

אברהם ברנזון

נתן רגולסקי

זהר וודררו

 

 

חברי הנהלת קהילה:

סמדר דניאל

קרן עזרא

ג'ודי אסא

נתן רגולסקי

נמרוד דרורי

זהר וודררו

שמעון קורן