20190302_145605

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

עדכון כבישי כניסה: העבודות על כביש הכניסה מהשער לתבלינים, ו...
מזכירות הישוב - עודכן ב:18/07/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:14/07/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:08/07/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:26/06/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:24/06/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:19/06/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:02/06/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:29/05/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:20/05/2019
מזכירות הישוב - עודכן ב:12/05/2019