האם את/ה מפריד פסולת וממחזר בפח הכתום? (הצביעו עד כה 36)
כן
לא
הצבע
לפרטים נוספים על הסקר »
ליאור כנעני וקובי לובינסקי בסוכה של משפ' כנעני

סוכות בחולתה
ריכוז הודעות
מנהלת האתר (22/10/2014 15:38)
מנהלת האתר (22/10/2014 15:37)
מזכירות הישוב (22/10/2014 14:59)
מנהלת האתר (22/10/2014 14:38)
מנהלת האתר (22/10/2014 14:36)
מזכירות הישוב (21/10/2014 14:56)
חזות ישוב ומיחזור (19/10/2014 10:32)
מנהלת האתר (13/10/2014 12:28)